Branding - Strategia marki

Zaglądamy pod maskę i sprawdzamy, co w trafie piszczy. Badamy zastaną sytuację marki pod kątem jej strategii, produktów, usług oraz działań marketingowych. Wnioski przekuwamy w propozycje konkretnych działań, mających na celu budowę, rozwinięcie lub przekształcenie marki.